Villkor säsongskö

ANMÄLAN

 • Den som vill anmäla sitt intresse för helsäsongsplats till Åsa Camping & Havsbad kan när som helst göra det genom att skicka ett mejl till sasong@asacamping.se. Det finns inga andra sätt att anmäla intresse eller ställa sig i kö.
   

 • Tilldelad placering i kö bestäms av datum och klockslag när Åsa Camping & Havsbad mottagit ditt mejl. 
   

 • När du skickat din anmälan får du ett svarsmejl om vilka ytterligare uppgifter vi behöver för att ställa er i kö.

BRA ATT KÄNNA TILL

 • Åsa Camping & Havsbad förbehåller sig rätten att neka person köplats om denne tidigare visat underlåtelse att följa våra ordningsregler.
   

 • Åsa Camping & Havsbad förbehåller sig rätten att ta hänsyn till och fördela säsongsplatser efter lämplighetsprövning och att i de eventuella fall Åsa Camping & Havsbad finner köplatsinnehavare olämplig neka denne säsongsplats oavsett placering i kön.
   

 • Den som erbjuds plats måste svara ja eller nej till erbjudande om säsongsplats inom 3 dagar efter att erbjudandet skickats ut via mejl. Samtidigt skickas ett sms om att ett viktigt mejl skickats om säsongsplats. 
   

 •  Det åligger köplatsinnehavare att uppdatera mejladress och mobiltelefonnummer. Det görs enklast via sasong@asacamping.se.  
   

 • Köplats är kopplad till person/familj och kan ej överlåtas till annan person/familj.
   

 • Plats i säsongskö är kostnadsfritt.
   

 • Lediga helsäsongsplatser fördelas först till de som redan innehar säsongsplats men önskar byta. Sådana önskemål hanteras separat från säsongskö. Anmälan till kö för att byta plats kan enbart göras av de som innehar säsongsplats. Anmälan om önskemål att byta görs till sasong@asacamping.se
   

 • För att behålla din plats i säsongskö måste du besvara de mejlförfrågningar vi skickar ut där vi ställer frågan om din köplats. Det sker 3-4 gånger per år. För att behålla köplats måste det mejlet besvaras med ”ja” inom 14 dagar från det datum vårt mejl skickades.
   

 • När du mejlar dina uppgifter till oss, och när du besvarar mejl om att stå kvar i kö, samtycker du till att vi lagrar dem ett år. Åsa Camping & Havsbad lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part och använder dem inte i något annat syfte än det som beskrivs i dessa villkor. Erhåller du säsongsplats, tackar nej eller ber om att bli borttagen ur kön raderas samtliga personuppgifter. Läs mer om det under vår integritetspolicy.