top of page

Att  ta ansvar

För oss är ett långsiktigt hållbarhetstänk lika viktigt som vårt värdskap. Vi strävar efter att de miljömässiga fotspår vi lämnar efter oss skall sköljas bort lika fort som vi satte dem där. Våra gäster, från många delar av Europa, kommer för att uppleva havet, strandängarna, skogen och det är viktigt att allt det finns kvar att uppleva också långt efter oss. Miljömedvetenhet finns alltid med i den dagliga driften, vi arbetar ständigt för att minimera negativ miljöpåverkan. Hänsyn till miljön speglar de val vi gör när vi väljer leverantörer, material och varor till vår idyll vid havet. 

Vad gör vi?

 • Alla fordon körs på el eller miljödiesel. Motorredskap på el eller i några fall på ABSEN-miljöbensin

 • Vi köper endast grön el

 • Alla städmedel är miljöklassade

 • Varmvatten till servicehus värms med el och en luftvärmepump som återvinner frånluften på ventilationssystemet.

 • Samtliga kompressorer innehåller godkänt köldmedia

 • Allt eftersom belysningslampor byts ut så ersätts dessa med LED-belysning.

Vad kan du göra?

 • Sortera matavfall i våra bruna kompostpåsar och lägg dem i de bruna markerade sopkärlen. Det blir biogas.
   

 • Sortera plast, tidningar, wellpapp, mjölkkartong, plåt, färgat och ofärgat glas i respektive uppmärkta kärl. Dessa hämtas för återvinning.
   

 • Spara gärna på färskvatten
   

 • Panta! Vid sopstationen och vid havet finns "PantaMera" för PET och aluminiumburk (köpta i Sverige eller utomlands). Behållningen går oavkortat till Åsa IF damjuniorer samt Partille Innebandy damjuniorer. Tack för att du stödjer dom som vi stödjer.
   

 • Uppgradera dina vitvaror till energisnåla alternativ.
   

 • Släng inte skräp i naturen. Använd kärlen för brännbart. Det blir fjärrvärme.

Allemansrätten

Kanske något av det allra finaste vi har i Sverige. Allemansrätten ger oss en unik tillgång till naturen. Ändå tycks vi ibland ta den för given, glömma bort att vi inte inte bara har rättigheter utan också skyldigheter. Att vara rädd om de miljöer vi rör oss i. Att visa hänsyn. Läs gärna på vad som gäller om du är osäker.

bottom of page