top of page

Regler

å sån't

Att bo på en campingplats innebär att man delar utrymmet med andra. Det är en stor del av tjusningen; att träffa nya människor, att få nya intryck som annars skulle gått förbi. Men lika roligt som det är med nya vänner lika tråkigt är det om någon inte vill acceptera de enkla regler som finns. Att campa innebär att man måste ta hänsyn till varandra. Ofta är det inte mer än en tunn tältduk som skiljer

På den här sidan har vi samlat ordningsregler och bokningsvillkor. De gäller för alla som bor på Åsa Camping & Havsbad. Vi hoppas så klart att alla våra gäster vill vara med och bidra till den goda stämning och det samförstånd som gör vistelsen här roligare för alla. Skulle någon ändå komma på andra idéer och bestämmer sig för att inte följa dessa enkla regler och villkor har campingvärden rätt att avvisa gäst och ekipage från  campingplatsen. Men låt oss slippa det.

Ordningsregler

 • Nattro råder mellan 23.00 och 7.00. Tänk på att många vill sova även före och efter dessa klockslag. Campingvärden har rätt att be sällskap dämpa ljudnivån. 
   

 • För allas trevnad kör vi så lite bil som möjligt inne på området. Tänk på hastigheten då många barn leker inne på, och omkring området. 
   

 • Vattenlunga skall användas för spillvatten. Spann, hink eller dylikt accepteras ej. Spillvatten från latrin töms på särskild anvisad plats; vid husbilstömningen eller vid utslagsback jämte brandpost vid plats 235 (se karta eller fråga i receptionen). 
   

 • Elkabel mellan husvagn/husbil och elskåp skall vara jordad och avsedd för 10 ampere. Den får ej vara skarvad. 
   

 • Partytält och liknande får inte användas som förtält.

 • Tvätt av bil och andra fordon får av miljöskäl ej ske inom campingplatsens område.
   

 • Engångsgrillar får inte användas direkt på gräset. Använd asfaltsytan, grillstativ (finns vid receptionen) eller en stenplatta under grillen.
   

 • Campingvärden ansvarar ej för skador på eller förlust av gästers ägodelar. I sådana fall skall gästs egen hemförsäkring åberopas.
   

 • Försäljning vid och inom campingplatsens område får enbart ske med campingvärdens tillstånd.
   

 • Hundar skall hållas kopplade och rastas utanför campingplatsens område. De får vistas på stranden och bada i havet men då skall då hållas kopplade.

Bokningsvillkor

Jo, vi vet ... det finns mångas olika sätt att förhålla sig till det. Vi har försökt att hålla det så enkelt som möjligt.

 

Vi har ingen bokningsavgift och inget avbeställningsskydd; för vi tycker det skall ingå i boendekostnaden och då vi tror att du vill komma till oss. Skulle du få förhinder tar vi ut en avbokningskostnad:

Bekräftelse/Faktura


Vid bokningstillfället får du en bekräftelse/faktura. Kontrollera att datum och eventuella tillägg i bokningen stämmer. Har något blivit fel eller om du har några funderingar tveka inte att kontakta oss. 
 

Betalning

 • Hela beloppet skall vara oss tillhanda senast 40 dagar innan ankomst.   

 • Om du bokar 30 – 10 dagar innan ankomst betalar du hela beloppet i anslutning till bokningstillfället via bankgiro, betalkort eller swish. 

 • Om du bokar mellan 10 dagar och ankomstdagen betalar du hela beloppet i anslutning till bokningstillfället via betalkort eller swish.  
   

Sen eller utebliven betalning 


Om du trots påminnelse inte betalar hela beloppet i tid räknas det som en avbokning från din sida och då gäller regler för avbokning.

Avbokningsregler 


Vi har valt att dela upp säsongen; då det är stort bokningstryck på våra platser och då det är ett mindre bokningstryck. Och utifrån det har vi anpassat våra avbokningsregler. Undantaget är för vårt Vandrarhem som har nedanstående bokningsregler under perioden 19/4 - 15/9.

 

Men för allt vårt boende gäller att fram till 30 dagar innan ankomst oavsett när du kommer under säsongen får du tillbaka hela beloppet minus en avbokningskostnad om du väljer att avboka, oavsett anledning!

Sker din vistelse under i vårt Vandarhem under perioden 19/4 - 15/9 eller i eget boende under Kristi himmelsfärds, Midsommarhelgen eller kommer du, påbörjar eller avslutar du din vistelse under vår högsäsong 28/6  – 18/8 debiteras följande avbokningsavgift + 135 kr i administrationskostnad:

 • 29–8 dagar före ankomstdag: 10% av totalt pris.
   

 • 7–3 dagar före ankomstdag: 20% av totalt pris.
   

 • 2 – 0 dagar före ankomstdag: 25% av totalt pris om platsen/rummet åter blir uthyrd annars ingen återbetalning om inte ett giltigt skäl finns. Med giltigt skäl menas dödsfall, sjukdom eller olycksfall som drabbat familjemedlem eller nära anhörig, eller annan allvarlig händelse där giltigt skäl finnes och du har intyg från läkare eller försäkringsbolag då återbetalas allt förutom 750 kr.  

 

Kommer du under övrig tid gäller följande:


Full återbetalning fram till ankomstdagen minus 135 kr i avbokningskostnad.

Ombokning 


Vi erbjuder möjligheten att boka om vistelsen om något händer fram till 7 dagar innan ankomst i mån av plats, maila eller ring oss. Vid ombokning gäller de bokningsvillkor som var rådande vid första bokningstillfället. Om bokning blir dyrare betalar du mellanskillnaden vid ankomst.  Varje ändring av den ursprungliga bokningen kortare tid än 7 dagar före incheckning kommer att betraktas som en avbokning (se avbokning) efterföljt av en ny bokning.

Avresa tidigare än planerat


Om du väljer att avbryta din vistelse tidigare än planerat återbetalas inga pengar. Det ses och behandlas som en avbokning.   

Vad har du för rättigheter?

​Att Åsa Camping & Havsbad skall tillhanda en tomt och alltid försöka att ordna önskade platser i den mån det är möjligt.

Vad har du för skyldigheter?

Att följa Åsa Camping & Havsbads ordningsregler. Du har just bläddrat förbi dem ovan. 

Force Majeur/Oförutsägbara händelser 

Båda parter har rätt att träda ifrån hyresavtal om campingtomt inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, konflikter på arbetsmarknad, längre avbrott i vatten- eller energitillförsel, eldsvåda eller liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du dittills haft av campingtomt.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med det du vill ta upp. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att meddela oss.  Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter - vi följer deras rekommendationer. ​

POLICY

Om du funderar över vad vi egentligen sparar för uppgifter om dig och varför. Om du aldrig riktigt fått kläm på vad det är för kakor folk pratar om hela tiden, men du minsann aldrig fått smaka. Vår Integritets- och Cookipolicy gör dig klokare ... nåja, har du läst dylika någon annanstans skiljer sig inte våra egentligen från dem.

bottom of page