top of page

Integritetspolicy

För oss är det självklart att värna våra gästers integritet och att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt.

 

Vår integritetspolicy redogör för hur vi hanterar dina personuppgifter och vad de används till i enlighet med GDPR, General Data Protection Regulation.

 

​Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Åsa Camping & Havbsbad AB (org.nr 556521-6149) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna policy.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

 

Åsa Camping & Havsbad behandlar gästers personuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, kundnummer och betalningsinformation, i syfte att ingå och fullgöra bokningsavtal.


Om du bokar eller efterfrågar boende, aktivitet eller annan tjänst hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna administrera din bokning eller förfrågan.

Vi behandlar endast uppgifter som är nödvändiga för att kunna ingå avtal med dig. När det enligt lag behövs samtycke så inhämtar vi sådant från dig innan vi behandlar uppgifterna. Om du bokar åt annan person ansvarar du gentemot oss att du har tillåtelse från den eller de personerna att vi behandlar deras personuppgifter.

Nyhetsbrev och annan marknadsföring?


Om du anmält dig till vårt nyhetsbrev och annan information från oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig.

Om du inte längre önskar information från oss kan du när som helst avregistrera dig via länken längst ner på nyhetsbrevet eller skicka ett mejl till
nyhetsbrev@asacamping.se.


Cookies

​Åsa Camping & Havsbad använder cookies på sina digitala tjänster. Du samtycker till Åsa Camping & Havsbads användning av cookies i enlighet med vår Cookiepolicy genom att fortsätta använda webbplatsen och ha webbläsaren inställd på att tillåta cookies.

Länkar

​På Åsa Camping & Havsbads hemsida finns länkar till andra applikationer och webbsidor som inte kontrolleras av oss. Denna Integritetspolicy är endast tillämplig för Åsa Camping & Havsbad. Vi ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer eller webbsidor och den behandling av personuppgifter som eventuellt görs av dessa

Mottagare av personuppgifter

Åsa Camping & Havsbad säljer inte dina personuppgifter till tredje part. ​Vi delar dina personuppgifter med olika personuppgiftsbiträden, vilket är bolag som hjälper oss med bland annat administration, hemsida och marknadsföring. Dessa biträden behandlar personuppgifterna för vår räkning och vi har personuppgiftsbiträdesavtal på plats för att säkerställa en laglig behandling av dina uppgifter.

Vi kan vidare dela dina personuppgifter med myndigheter om sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss. Myndigheten är då personuppgiftsansvarig för dess behandling av dina personuppgifter

Lagring av uppgifter

​Vi sparar dina kunduppgifter så länge det krävs eller så länge vi måste enligt lag. Därefter raderar eller avidentifierar vi uppgifterna så att de inte längre kan kopplas till dig.

Uppgifter kopplade till nyhetsbrev, dvs din e-postadress, sparas så länge kundförhållandet mellan oss består eller tills det att du avregistrerar dig. Uppgifter som utgör del av bokföringsmaterial och/eller annan förpliktelse sparas den tid svensk lagstiftning föreskriver.

​Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Integritets Myndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

T​a del av dina uppgifter

Du kan närsomhelst kostnadsfritt begära att få ut vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om du anser att de är felaktiga eller ofullständiga

Kontakt

Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att personuppgiftsansvarig Peter Angergård, 0340-219593 eller peter@asacamping.se

Cookiepolicy

Åsa Camping & Havsbads webbplats använder cookies enligt nedan. Genom att inte stänga av cookies i din webbläsare och fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies i enlighet med denna Cookie Policy och underliggande behandling av personuppgifter (om tillämpligt). Vänligen läs vår Integritetspolicy för ytterligare information om vad, hur och för vilka ändamål Åsa Camping & Havsbad AB behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. 


Du kan ändra ditt val genom att när som helst ändra din webbläsares inställningar. Om du inaktiverar cookies kan det negativt påverka din användning av Åsa Camping & Havsbad webbplats.

​Besökare av en webbplats som använder cookies ska få information om ...

- ​att webbplatsen innehåller cookies,

- vad dessa cookies används till,

- vem som använder informationen, och

- hur cookies kan undvikas. 

 

Dessutom ska du som besökare samtycka till användningen av cookies t.ex. genom din webbläsares inställningar, men även ges möjlighet att vägra cookies. 

Vad är 'cookies' och vad används dem till?


Cookies är små textfiler som sänds till och lagras på din enhet (mobil, dator eller surfplatta) och som är vanligt förekommande på internet. En del är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsens funktionalitet fullt ut, medan andra används för att förbättra din användarupplevelse och underlätta navigation på webbplatsen.


Det finns två typer av cookies; permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period för att kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen. De används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte webbplatsen. När utgångsdatumet passerats raderas cookien när du återvänder till den webbplats som skapade den. Sessionscookies placeras temporärt på din dator när du besöker webbplatsen och skickas mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och raderas när du stänger din webbläsare. Den används exempelvis för att hålla reda på vilket språk du valt.

Olika typer av cookies

Cookies kan delas in kategorier beroende på dess funktion.

Nödvändiga: Dessa är nödvändiga för att vissa funktioner ska fungera. Det gäller exempelvis vid inloggning till vår onlinebokning och i samband med betalning, för att identifiera och verifiera användaren. Om du nekar dessa cookies kommer du inte att kunna nyttja den aktuella funktionaliteten.

Presentation och funktion: Dessa gör ditt användande av webbplatsen enklare och mer personlig. Exempelvis för att anpassa information och erbjudanden till sådant som du tidigare visat intresse för. Dessa cookies används även till att samla in information (t.ex. populära sidor och användarmönster) om Åsa Camping & Havsbad besökares användning av webbplatsen så att Åsa Camping & Havsbad kan förbättra webbplatsen och digitala tjänster. Om du nekar dessa cookies kommer funktionaliteten på Åsa Camping & Havsbads digitala tjänster begränsas.

Om du vill undvika cookies

Cookies används inte för att skada eller förstöra din dator och de flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Om du trots allt inte vill tillåta cookies kan du vägra cookies i din webbläsares inställning och radera cookies som finns sparade på din hårddisk. Du kan även ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa cookien. Mer information om detta får du från tillverkaren av din webbläsare. Du finner även mer information på youronlinechoices.eu

Vissa tredjepartscookies kontrollerar dock inte Åsa Camping & Havsbad. Dessa kan endast stängas av på respektive webbplats och i enlighet med de instruktioner som framgår där. Nekar du cookies kan det medföra att de digitala tjänsterna inte fungerar som avsett.

Varför använder Åsa Camping & Havsbad AB cookies?


Genom att använda cookies känner Åsa Camping & Havsbad webbplats igen din enhet när du besöker oss igen. Cookies hjälper även Åsa Camping & Havsbad att anpassa tjänsterna efter dina behov, exempelvis så du slipper välja språk. Åsa Camping & Havsbad använder även cookies för utvärdering av sök- och användarbeteenden inom webbplatsen, för att vidareutveckla våra digitala tjänster. Syftet är att optimera användarupplevelsen samt föra statistik.

Samtycke till användning av cookies

Du samtycker till Åsa Camping & Havsbad användning av cookies i enlighet med denna Cookie Policy genom att fortsätta använda webbplatsen och ha webbläsaren inställd på att tillåta cookies.

Kontakta oss

Har du frågor och kommentarer om Åsa Camping & Havsbads Cookiepolicy är du välkommen att kontakta personuppgiftsansvarig Peter Angergård, 0340-219593 eller peter@asacamping.se

cookiepolicy
bottom of page